RoyRing_yuanquaner

hehe absi buyan amulan bi.

刚刚偶然看了阿妹的《彩虹》的mv,感同深受啊!希望凯源也能像这对同性恋人一样坚持深爱对方!!!o(≧v≦)o


评论

热度(26)